Szwagropol

Cennik linii Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Krynica

Ulgowy 51%
Kraków
7,35 Brzesko
7,841,96 Okocim
7,842,451,96 Uszew
8,332,942,451,96 Zawada Uszewska
8,332,942,942,451,96 Gnojnik
8,822,942,942,942,451,96 Tymowa
9,313,433,432,942,942,451,96 Tworkowa
9,313,923,432,942,942,942,451,96 Jurków
9,804,413,923,433,432,942,942,451,96 Czchów
9,804,414,413,923,923,432,942,942,451,96 Wytrzyszczka
9,804,414,413,923,923,923,432,942,942,451,96 Witowice Dolne
10,294,904,904,414,413,923,923,432,942,942,451,96 Witowice Górne
10,294,904,904,414,413,923,923,432,942,942,942,451,96 Łososina Dolna
10,785,395,394,904,904,413,923,923,433,432,942,942,451,96 Tęgoborze
11,276,375,885,395,394,904,904,413,923,923,432,942,942,941,96 Dąbrowa
11,276,375,885,395,394,904,904,413,923,923,432,942,942,942,451,96 Wielogłowy
11,767,356,866,376,375,885,395,394,904,904,413,923,923,432,941,961,96 Nowy Sącz
12,748,337,847,357,356,866,376,376,375,885,885,395,395,394,903,923,922,45 Nawojowa
13,238,828,337,357,357,356,866,866,866,376,375,885,885,394,904,414,412,941,96 Frycowa
13,729,318,827,847,847,847,357,357,356,866,866,376,375,885,394,904,903,432,941,96 Łabowa
13,729,809,318,338,338,337,847,847,847,357,356,866,866,375,885,395,393,923,432,941,96 Nowa Wieś
14,2110,299,809,319,319,318,828,338,338,337,847,847,847,356,865,885,884,413,923,432,941,96 Mochnaczka Wyżna
14,7010,7810,299,809,809,809,319,319,319,318,828,828,337,847,356,376,374,904,413,923,432,941,96 Krynica-Zdrój