Szwagropol

Cennik linii Kraków - Limanowa

Ulgowy 78%
Kraków
1,10 Wieliczka
1,100,66 Lednica Górna
1,100,880,66 Tomaszkowice
1,100,880,660,66 Przebieczany
1,101,100,660,660,66 Biskupice
1,101,100,880,880,660,66 Trąbki
1,321,100,880,880,660,660,66 Łazany
1,321,100,880,880,880,660,660,66 Bilczyce
1,321,101,101,101,100,880,880,660,66 Gdów
1,321,101,101,101,100,880,880,660,660,66 Zręczyce
1,541,321,101,101,101,100,880,880,660,660,66 Podolany
1,541,321,101,101,101,100,880,880,660,660,660,66 Zagórzany
1,541,321,321,321,101,101,101,100,880,880,880,660,66 Łapanów
1,541,321,321,321,101,101,101,101,100,880,880,660,660,66 Brzezowa
1,541,321,321,321,101,101,101,101,101,101,100,880,880,660,66 Ubrzeż
1,761,541,541,321,321,321,321,321,101,101,101,101,100,880,880,66 Trzciana
1,761,761,761,541,541,541,541,541,321,321,321,321,101,101,100,880,66 Łąkta Dolna
1,981,761,761,541,541,541,541,541,321,321,321,321,101,101,101,100,660,66 Łąkta Górna
2,201,981,981,761,761,761,761,761,541,541,541,541,101,101,101,100,880,880,66 Żegocina
2,422,202,201,761,761,761,761,761,541,541,541,541,321,321,321,321,101,100,880,66 Rozdziele
2,862,422,422,202,202,202,202,201,761,761,761,541,541,541,541,541,321,321,100,880,66 Laskowa
3,523,083,082,862,862,862,862,862,422,422,421,761,761,761,761,761,541,541,101,100,880,66 Młynne
3,523,083,082,862,862,862,862,862,422,422,421,761,761,761,761,761,541,541,321,321,100,880,66 Łososina Górna
3,523,083,082,862,862,862,862,862,422,422,421,761,761,761,761,761,541,541,321,321,100,880,880,66 Limanowa