Szwagropol

Cennik linii Kraków – Brzesko – Nowy Sącz

Ulgowy 51%
Kraków
7,35 Brzesko
7,841,96 Okocim
7,842,451,96 Uszew
8,332,942,451,96 Zawada Uszewska
8,332,942,942,451,96 Gnojnik
8,822,942,942,942,451,96 Tymowa
9,313,433,432,942,942,451,96 Tworkowa
9,313,923,432,942,942,942,451,96 Jurków
9,84,413,923,433,432,942,942,451,96 Czchów
9,84,414,413,923,923,432,942,942,451,96 Wytrzyszczka
9,84,414,413,923,923,923,432,942,942,451,96 Witowice Dolne
10,294,94,94,414,413,923,923,432,942,942,451,96 Witowice Górne
10,294,94,94,414,413,923,923,432,942,942,942,451,96 Łososina Dolna
10,785,395,394,94,94,413,923,923,433,432,942,942,451,96 Tęgoborze
11,276,375,885,395,394,94,94,413,923,923,432,942,942,941,96 Dąbrowa
11,276,375,885,395,394,94,94,413,923,923,432,942,942,942,451,96 Wielogłowy
11,767,356,866,376,375,885,395,394,94,94,413,923,923,432,941,961,96 Nowy Sącz