Aktualności

Aktualności

30-04-2021

Aktualizacja rozkładu jazdy Maj 2021 !!!

W najbliższych dniach kursujemy wg poniższego rozkładu jazdy, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

Dalsze informacje o kursowaniu naszych linii pojawią się wkrótce.

W związku z obostrzeniami zmiany kursów prosimy śledzić na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA ZMIANY ROZKŁADU JAZDY PROSIMY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO! 

 aktualizacja 13.05.2021

  

 

WTOREK - CZWARTEK 11-13.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,  10:50,    11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   
14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,   07:30,     07:50,    08:30,
08:50,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,   11:22,     11:55, 12:19,    12:56,    13:29,    14:17,    14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,    09:35,
09:55,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,    19:17,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,    18:20,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,      10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,   13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,   19:00,     20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,     10:50,     12:00,   13:20,   14:30,    16:10,    16:50,     17:35,    18:35,     19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05  

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

PIĄTEK 14.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,     09:50,   10:20,   10:50,  11:15,    11:55,   12:25,    13:15,    13:35,    14:05,    14:40,    15:00,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,    16:55,    17:15,    17:45,    18:15,    18:45,    19:25,     21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,    08:30,
08:50,     09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,   11:22,     11:55,  12:19,    12:56,   13:29,    14:17,   14:37,    15:06,    15:44,    16:04,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:17,    18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,    09:35,
09:55,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,    19:17,    20:05   


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,   10:35,    16:20

 

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:15,    09:40,   10:20,    11:20,    12:40,    13:40,    14:10,    14:55,     15:20,    16:15,    17:20,    18:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     10:55,    11:20,    12:00,   13:00,    14:20,   15:20,    15:50,   16:35,    17:00,    17:50,    19:00,    20:00,    20:30,    22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:50,     12:00,   13:20,     14:30,   16:10,    16:50,     17:35,   18:35,     19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

SOBOTA 15.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    11:15,    12:25,    13:35,    14:40,   15:15,   16:25,    16:55,    18:15,    
19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    06:25,    07:00,    08:50,    09:35,    11:00,     11:30,    12:35,   13:30,   14:40,    16:35,    17:15,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,     10:54,    11:22,   12:19,    13:29,     14:37,    15:44,    16:19,   17:26,    17:59,  19:16,     20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     07:30,    08:05,     09:55,     10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    
17:40,    18:24,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:15,    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,     18:20,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     10:55,    11:20,     12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,    19:00,    20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:50,    11:05,   12:00,   13:20,    14:30,    16:10,    16:50,    17:35,    17:50,   
18:15,   18:35,     19:20,    20:10,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15,   

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    05:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

NIEDZIELA 16.05.2021 

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,     08:50,    10:20,   11:15,     12:25,    13:35,    14:40,   15:15,    16:25,    16:55,    18:15,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
06:25,     08:50,    09:35,    11:00,   11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:05,    15:35,    16:00,   16:35,    16:55,    17:15,    17:45,    18:10,    18:35,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    09:54,    11:22,   12:19,    13:29,    14:37,    15:44,   16:19,     17:26,   17:59,    19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
07:30,     09:55,    10:39,    12:05,   12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:09,    16:40,    17:05,    17:40,   17:58,   18:24,    18:50,    19:17,   19:42,    20:05


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:15,    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     17:20,     18:20,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    14:25,    15:35,   16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   19:35,    20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    10:55,    11:20,    12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    19:00,    20:00,     22:52

Nowy Targ – Kraków
08:00,    09:50,    10:50,    12:00,   13:20,    14:30,     15:00,    16:10,    16:50,     17:35,    17:50,     18:15,    18:35,    19:20,    20:10,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20,    18:10

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 17-20.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   
14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,   07:30,     07:50,    08:30
08:50,    09:15,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,   11:52,    12:19,    12:56,    13:29,    14:17,    14:37,    15:06,   
15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,    09:35
09:55,    10:19,     10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,   19:17,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:20,   11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     15:20,    16:15,    17:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,   12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:00,    17:50,   19:00,     20:30,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,     09:50,    10:50,     12:00,   13:20,   14:30,    16:10,    16:50,     17:35,    18:35,     19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05  

 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

PIĄTEK 21.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,     09:50,   10:20,    10:50,   11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,    14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,    16:55,    17:15,    17:45,    18:15,    18:45,    19:25,     21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,    08:30,    
08:50,    09:15,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,   11:22,   11:52,    12:19,    12:56,    13:29,    14:17,   14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:17,    18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,    09:35,
09:55,    10:19,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,   19:17,    20:05   


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,   10:35,    16:20

 

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,   10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     15:20,    16:15,    17:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,    12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:00,    17:50,    19:00,    20:30,    22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:50,     12:00,   13:20,     14:30,   16:10,    16:50,     17:35,   18:35,     19:20,    20:10,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

 

SOBOTA 22.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    11:15,    12:25,    13:35,    14:40,   15:15,   16:25,    18:15,    18:45,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    06:25,    07:00,    08:50,    09:35,    11:00,     11:30,    12:35,   13:30,   14:40,    16:35,    17:15,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,     10:54,    11:22,   12:19,    13:29,     14:37,    15:44,    16:19,   17:26,    19:16,     20:27,    19:47,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     07:30,    08:05,     09:55,     10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    
17:40,    18:24,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,      11:20,     12:00,   13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,    19:00,    20:30,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:50,    11:05,   12:00,   13:20,    14:30,    16:10,    16:50,    17:35,    17:50,   
18:15,   18:35,     19:20,    20:10,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15,   

 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    05:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

NIEDZIELA 23.05.2021 

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,     08:50,    10:20,   11:15,     12:25,    13:35,    14:40,   15:15,    16:25,    18:15,   18:45,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
06:25,     08:50,    09:35,    11:00,   11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    16:55,    17:15,    17:45,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    09:54,    11:22,   12:19,    13:29,    14:37,    15:44,   16:19,     17:26,   19:16,    19:47,   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
07:30,     09:55,    10:39,    12:05,   12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,   17:58,   18:24,    18:50,    19:17,   20:05


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
07:25,     09:15,    10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,   16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   19:35,    20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
08:00,    09:50,    10:50,    12:00,   13:20,    14:30,     16:10,    16:50,     17:35,    17:50,     18:15,    18:35,    19:20,   20:10,      21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15

 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20,    18:10

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 24-27.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   
14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,   07:30,     07:50,    08:30,   
08:50,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,  18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,   11:52,    12:19,    12:56,    13:29,    14:17,    14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,    09:35,    
09:55,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,   19:17,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,      10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,   13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,   19:00,     20:30,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,     10:50,     12:00,   13:20,   14:30,    16:10,    16:50,     17:35,    18:35,     19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05  

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

PIĄTEK 28.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,     09:50,   10:20,    10:50,   11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,    14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,    16:55,    17:15,    17:45,    18:15,    18:45,    19:25,     21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,     08:30,
08:50,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,   11:22,   11:52,    12:19,    12:56,    13:29,    14:17,   14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:17,    18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,     09:35,
09:55,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,    19:17,    20:05   


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,   10:35,    16:20

 

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,   11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,    19:00,    20:30,    22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    10:50,     12:00,   13:20,     14:30,   16:10,    16:50,     17:35,   18:35,     19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

SOBOTA 29.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    11:15,    12:25,    13:35,    14:40,   15:15,   16:25,    18:15,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    06:25,    07:00,    08:50,    09:35,    11:00,     11:30,    12:35,   13:30,   14:40,    16:35,    17:15,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,     10:54,    11:22,   12:19,    13:29,     14:37,    15:44,    16:19,   17:26,    19:16,     20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     07:30,    08:05,     09:55,     10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    
17:40,    18:24,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,      11:20,     13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,    19:00,    20:30,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    10:50,    11:05,   12:00,   13:20,    14:30,    16:10,    16:50,    17:35,    17:50,   
18:15,   18:35,     19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15,   

 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    05:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

NIEDZIELA 30.05.2021 

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,     08:50,    10:20,   11:15,     12:25,    13:35,    14:40,   15:15,    16:25,    18:15,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
06:25,     08:50,    09:35,    11:00,   11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    16:55,    17:15,    17:45,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    09:54,    11:22,   12:19,    13:29,    14:37,    15:44,   16:19,     17:26,   19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
07:30,     09:55,    10:39,    12:05,   12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,   17:58,   18:24,    18:50,    19:17,   20:05


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,     10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
nie kursuje

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
nie kursuje

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
07:25,     10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,   16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,   20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
08:00,    10:50,    12:00,   13:20,    14:30,     16:10,    16:50,     17:35,    17:50,     18:15,    18:35,    19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
10:25,    17:15

 

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
07:30,    09:00,    12:10,    15:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:55,    09:45,    12:45,    15:15,    17:20,    18:10

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 31.05.2021

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,   11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   
14:40,    15:15,   15:45,    16:15,   16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:50,    06:25,    07:00,   07:30,     07:50,    08:30,
08:50,    09:35,    11:00,    11:30,    12:35,   13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,   11:52,    12:19,    12:56,    13:29,    14:17,    14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:16,   17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:30,   06:55,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,     09:35,
09:55,    10:39,    12:05,    12:39,    13:40,   14:35,    15:45,    16:40,    17:40,    18:24,   19:17,    20:05   Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Brzesko – Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój
13:35

Piwniczna Zdrój – Nowy Sącz – Brzesko – Kraków
05:00

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,    17:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,      10:15,     11:25,   12:45,    13:55,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,   13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50,   19:00,     20:30,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,     10:50,     12:00,   13:20,   14:30,    16:10,    16:50,     17:35,    18:35,     19:20,    21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05  

 

Kraków – Wieliczka – Gdów – Łapanów - Laskowa - Limanowa
06:40,    07:30,    09:00,    12:10,    14:10,    15:10,    16:10,    17:10,    19:10

Limanowa – Laskowa – Łapanów – Gdów - Wieliczka - Kraków
04:00,    04:55,    05:55,    06:55,    09:45,    11:00,    12:45,    15:15,    17:20

 

 

 

 

Pasażerów prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy na poszczególne dni.

 

Informujemy o możliwości:

 

- płatności bezdotykowej (zbliżeniowo) za bilet kartą płatnicza bezpośrednio u kierowcy

 

- możliwości kupna biletu online (nie trzeba drukować biletu, wystarczy okazać na urządzeniu mobilnym)

 

kupuj bilety taniej na naszym sklepie: https://sklep.szwagropol.pl

 

- prosimy również pasażerów o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów online, co pozwoli nam w razie konieczności zorganizowanie przejazdów dostosowanych do państwa aktualnych potrzeb.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zasad higieny,

 

-- Dział Obsługi Klienta SZWAGROPOL SP. J.tel. 12 271 35 50fax. 12 652 77 80 www.szwagropol.plbok@szwagropol.pl 

FanPage na Facebooku: www.facebook.com/Szwagropol 

 

×