Aktualności

Aktualności

12-08-2022

Aktualizacja rozkładu jazdy Sierpień 2022

UWAGA ZMIANY ROZKŁADU JAZDY PROSIMY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO!

aktualizacja 19.08.2022

Zmiana rozkładu jazdy z Szczawnicy od 01.07.2022

 

 

 PIĄTEK 19.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,   06:05,    07:25,    08:50,     09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,    14:40,    15:15,   15:45,    16:25,    16:55,     17:45,    18:15,    18:45,    19:25,    20:15,     21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:55,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,     08:30,
09:15,    09:35,    10:10,   11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:06,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,   11:52,     12:19,     12:56,    13:29,   14:19,   14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,      18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    21:07,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:35,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,     09:35,
10:19,   10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,     14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,    20:05   


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,   10:35,    16:20

  

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,    09:40,   10:20,    11:20,    12:05,   12:40,    13:40,   14:10,    14:55,     15:20,   
16:15,    16:45,    17:20,    18:20,   18:50,    19:30,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,   10:50,   11:25,   12:45,    13:55,     14:25,     15:35,    16:15,   
17:00,   18:00,    18:45,    19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,   11:20,    12:00,    13:00,     13:45   14:20,    15:20,    15:50,    16:35,    17:00,   
17:50,    18:20,   19:00,    20:00,    20:30,    21:10,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:20,   11:05,  11:25,    12:00,   13:20,    14:30,    15:00,   16:10,    16:50,     17:35,     17:50,    18:35,     19:20,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

SOBOTA 20.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    12:25,    13:35,   14:40,   15:15,   15:45,   16:25,    16:55,   17:45,    18:15,     19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,     06:25,     07:00,    07:50,     08:30,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,  13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,     10:54,    11:22,   11:52,    12:19,     13:29,     14:37,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   18:00,   18:49,    19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     06:30,    07:30,    08:05,     08:55,    09:35,     10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,   14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,   20:05Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     08:45,     09:30,    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    13:40,    14:10,    14:55,    16:45,   17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:25,    15:35,    16:15,    17:00,     18:00,    18:45,    19:35,   20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     10:25,    11:10,     11:20,     12:00,   13:00,    14:20,    15:20,    15:50,   16:35,    18:25,   19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,  09:50,   10:20,    11:05,   11:25,  12:00,   13:20,    15:00,   16:10,    16:50,    17:35,    17:50,    18:35,     19:20,    20:10,     21:25 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,   10:25,    17:15 

 

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

NIEDZIELA 21.08.2022  

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,  07:25,   08:50,    09:50,   10:20,    11:15,     12:25,    13:35,    14:40,   15:15,    15:45,    16:25,  16:55,    17:45,    18:15,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,    06:25,     08:30,    09:35,    10:10,     11:00,   11:30,    12:40,   13:30,   14:40,  15:35,    16:35,    17:00,    17:45,     18:10,      19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,  08:30,     09:54,    10:54,    11:22,   12:19,    13:29,    14:37,    15:44,   16:19,    16:49,    17:26,  17:59,   18:49,     19:16   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     06:30,    07:30,     09:35,    10:39,    11:15,     12:05,   12:39,    13:45,   14:35,  15:05,  16:40,    17:40,    18:05,    18:50,    19:17,      20:05


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,     10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,  16:45,   17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:25,   15:35,   16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,      19:35,    20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50, 18:20,   19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:20,    11:05,   11:25,   12:00,   13:20,    15:00,    16:10,    16:50,     17:35,    17:50,    18:15,     18:35,   19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15 

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 22.08 – 25.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,   11:15,   11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,     05:55,    06:25,    07:00,    07:30,     07:50,    08:30,   
09:15,    09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,   18:10,  19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,   07:06,    08:29,     09:54,    10:54,    11:22,   11:52,     12:19,    12:56,    13:29,    14:19,    14:37,    15:06,   15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    19:47,   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:35,    06:59,    07:30,    08:05,   08:35,    08:59,    09:35,    
10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,    16:40,   17:40,    18:24,   19:17,  20:05

 


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,    09:40,    10:20,   11:20,    12:40,    13:40,    14:10,    14:55,     15:20,    16:15,  16:45,  17:20,    18:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,      09:15,    09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    13:55,    14:25,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   19:35,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,   11:20,   12:00,    13:00,    14:20,   15:20,    15:50,   16:35,    17:00,    17:50,  18:20,  19:00,     20:00,    20:30,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:20,   11:05,   11:25,    12:00,   13:20,    14:30,    15:00,   16:10,    16:50,     17:35,     17:50,   18:35,   19:20,   20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

 

 PIĄTEK 26.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,   06:05,    07:25,    08:50,     09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,    14:40,    15:15,   15:45,    16:25,    16:55,     17:45,    18:15,    18:45,    19:25,    20:15,     21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,    05:55,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,     08:30,
09:15,    09:35,    10:10,   11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:06,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,   11:52,     12:19,     12:56,    13:29,   14:19,   14:37,    15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,      18:49,     19:16,    19:47,    20:27,    21:07,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:35,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,    08:59,     09:35,
10:19,   10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,     14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,    20:05   


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,   10:35,    16:20

  

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,    09:40,   10:20,    11:20,    12:40,    13:40,   14:10,    14:55,     15:20,   
16:15,    16:45,    17:20,    18:20,   18:50,    19:30,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,   10:50,   11:25,   12:45,    13:55,     14:25,     15:35,    16:15,   
17:00,   18:00,    18:45,    19:35,     20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,   11:20,    12:00,    13:00,    14:20,    15:20,    15:50,    16:35,    17:00,   
17:50,    18:20,   19:00,    20:00,    20:30,    21:10,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:20,   11:05,  11:25,    12:00,   13:20,    14:30,    15:00,   16:10,    16:50,     17:35,     17:50,    18:35,     19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

 

SOBOTA 27.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,    12:25,    13:35,   14:40,   15:15,   15:45,   16:25,    16:55,   17:45,    18:15,     19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,     06:25,     07:00,    07:50,     08:30,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,  13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    08:29,    09:54,     10:54,    11:22,   11:52,    12:19,     13:29,     14:37,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   18:00,   18:49,    19:16,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     06:30,    07:30,    08:05,     08:55,    09:35,     10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,   14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,   20:05Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     08:45,     09:30,    09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    13:40,    14:10,    14:55,    16:45,   17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:25,    15:35,    16:15,    17:00,     18:00,    18:45,    19:35,  20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     10:25,    11:10,     11:20,     12:00,   13:00,    14:20,   15:20,   15:50,   16:35,    18:25,   19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,  09:50,   10:20,    11:05,   11:25,  12:00,   13:20,    15:00,   16:10,    16:50,    17:35,    17:50,    18:35,     19:20,    20:10,     21:25 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,   10:25,    17:15 

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

NIEDZIELA 28.08.2022  

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,  07:25,   08:50,    09:50,   10:20,    11:15,     12:25,    13:35,    14:40,   15:15,    15:45,    16:25,  16:55,    17:45,    18:15,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:30,    05:25,    06:25,     08:30,    09:35,    10:10,     11:00,   11:30,    12:40,   13:30,   14:40,  15:35,    16:35,    17:00,    17:45,     18:10,      19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,  08:30,     09:54,    10:54,    11:22,   12:19,    13:29,    14:37,    15:44,   16:19,    16:49,    17:26,  17:59,   18:49,     19:16   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:35,     06:30,    07:30,     09:35,    10:39,    11:15,    12:05,   12:39,    13:45,   14:35,  15:05,  16:40,    17:40,    18:05,    18:50,    19:17,      20:05


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,     10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    10:20,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,  16:45,   17:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:25,   15:35,   16:15,    17:00,   17:40,    18:00,    18:45,      19:35,    20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    12:00,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,    17:50, 18:20,   19:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:20,    11:05,   11:25,   12:00,   13:20,    15:00,    16:10,    16:50,     17:35,    17:50,    18:15,     18:35,   19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,   13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15 

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 29.08 – 31.08.2022

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:05,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,   11:15,   11:55,    12:25,    13:15,    13:35,    14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,     04:30,   05:10,   05:25,     05:55,    06:25,    07:00,    07:30,     07:50,    08:30,   
09:15,    09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,    15:35,    16:35,    17:15,   18:10,  19:00

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,   07:06,    08:29,     09:54,    10:54,    11:22,   11:52,     12:19,    12:56,    13:29,    14:19,    14:37,    15:06,   15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    19:47,   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    05:35,    06:14,    06:35,    06:59,    07:30,    08:05,   08:35,    08:59,    09:35,    
10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,    16:40,   17:40,    18:24,   19:17,  20:05

 


Kraków- 
Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane
06:10,    06:55,    07:40,    09:40,    10:20,   11:20,    12:40,    13:40,     14:10,    14:55,     15:20,    16:15,  16:45,  17:20,    18:20,     18:50,   21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,      09:15,    09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    13:55,    14:25,    15:35,    16:15,    17:00,   18:00,    18:45,   19:35,     20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,   11:20,   12:00,    13:00,    14:20,   15:20,    15:50,   16:35,    17:00,    17:50,  18:20,  19:00,     20:00,    20:30,   22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    09:50,    10:20,   11:05,   11:25,    12:00,   13:20,    14:30,    15:00,   16:10,    16:50,     17:35,     17:50,   18:35,   19:20,    20:10,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:40,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    10:25,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
06:10,     08:30,    10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
06:25,    10:15,     16:05,      17:15

 

 

 

Pasażerów prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy na poszczególne dni.

 

Informujemy o możliwości:

- płatności bezdotykowej (zbliżeniowo) za bilet kartą płatnicza bezpośrednio u kierowcy

- telefonicznej rezerwacji miejsca na kartę wieloprzejazdową lub bilet miesięczny

- możliwości kupna biletu online (nie trzeba drukować biletu, wystarczy okazać na urządzeniu mobilnym)

kupuj bilety taniej na naszym sklepie: https://sklep.szwagropol.pl

- prosimy również pasażerów o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów online, co pozwoli nam w razie konieczności zorganizowanie przejazdów dostosowanych do państwa aktualnych potrzeb.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zasad higieny,

-- Dział Obsługi Klienta SZWAGROPOL SP. J.tel. 12 271 35 50fax. 12 652 77 80 www.szwagropol.plbok@szwagropol.pl 

FanPage na Facebooku: www.facebook.com/Szwagropol

-- Dział Obsługi Klienta SZWAGROPOL SP. J.tel. 12 271 35 50fax. 12 652 77 80 www.szwagropol.plbok@szwagropol.pl FanPage na Facebooku: www.facebook.com/Szwagropol Informujemy, że w wypadku powierzenia nam przez Państwa danych osobowych ich administratorem jest Szwagropol Spółka Jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para Stadniki 123, 32-422 Stadniki. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.szwagropol.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna RODO”