Aktualności

Aktualności

28-06-2024

Aktualizacja rozkładu jazdy Lipiec 2024

UWAGA ZMIANY ROZKŁADU JAZDY PROSIMY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO!

aktualizacja 16.07.2024

 

LIPIEC 2024

  

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 15-18.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:35,     07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,   11:15,   11:55,    12:25,   12:50,    13:35,    14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,       19:25,     21:00

Nowy Sącz – Brzesko - Kraków
04:15,    05:10,    05:25,     05:55,    06:25,    07:00,     07:30,    07:50,   08:30,    08:50,   09:15,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,     15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:37,     08:29,    09:54,    10:54,    11:22,    11:52,   12:19,    12:56,    13:29,   13:51,    14:39,  15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    19:50,        20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,     06:15   06:30,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,   08:59,    09:35,     09:55,  10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,   16:40,   17:40,    18:24,     19:17,     20:15 


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    13:40,  14:10,    14:55,    16:15,   17:20,     18:20,     21:20

Zakopane –  Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,    10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    15:40,    16:15,    17:00,    18:00,     18:50,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:20,   15:50,   16:35,    17:50,   19:00,    20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,   11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:15,    16:50,   17:35,  17:50,    18:35,    19:25,    21:25 

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

PIĄTEK 19.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:35,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,   11:55,    12:25,   12:50,    13:35,     14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,    19:10,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:10,    05:25,     05:55,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,    08:30,    08:50,   09:15,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,     15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:06,   07:37,     08:29,    09:54,    10:54,    11:22,    11:52,   12:19,    12:56,    13:29,   13:51,    14:39, 
15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,     19:50,   20:12,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    06:15,    06:30,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,   08:59,    09:35,    09:55,   10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,    16:40,   17:40,    18:24,     19:17,     20:15 


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    13:40,   14:10,    14:55,      16:15,   17:20,     18:20,      18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,    10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    15:40,    16:15,    18:00,     18:50,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:20,  15:50,   16:35,   17:00,   17:50,   19:00,    20:00,          22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,   11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:15,    16:50,   17:35, 17:50,    18:35,    19:25,    21:25 

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

SOBOTA 20.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    06:35,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,     11:15,    12:25,    12:50,   13:35,   14:40,    15:45,   16:25,    16:55,   17:45,    18:45,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:25,     06:25,     07:00,    07:30,     08:30,     08:50,   09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,  13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    07:37,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,       11:52,  12:19,     13:29,     13:54,  14:37,    15:44,    16:49,    17:26,    18:00,    18:49,    19:47,   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:15,     06:30,    07:30,    08:05,     08:35,    09:35,     09:55,   10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,   14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,     20:15Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     08:15,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     17:20,  18:20,     18:50,     21:20

Zakopane –  Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    16:15,    17:00,    18:00,   18:50,    19:40,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     09:55,   11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:50,   16:35, 19:00,    20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,    11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:50,   17:35,    17:50,    18:35,    19:25,    20:15,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

NIEDZIELA 21.07.2024  

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,   07:25,   08:50,    09:50,   10:20,    11:15,     12:25,    12:50,   13:35,    14:40,     15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:45,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:25,    06:25,     07:30,  08:50,    09:35,    10:10,     11:00,   11:30,    12:40,    13:30,     14:40,     15:35,     16:35,     17:15,  17:45,     18:10,     19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,   08:30,     09:54,    10:54,    11:22,   12:19,    13:29,    13:54,   14:37,    15:44,     16:49,   17:26,   17:59,     18:49,     19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,     06:30,    07:30,     08:35,   09:55,    10:39,    11:15,    12:05,   12:39,    13:45,    14:35,    15:45,      16:40,     17:40,     18:20,   18:55,    19:17,     20:15


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,     10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,   17:20,      18:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,   10:50,   11:25,   12:45,    14:35,   15:40,   16:15,    17:00,     18:00,    18:50,   19:40,   20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    12:30,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,      17:50,    19:00,      20:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:20,    11:25,   12:00,   13:20,    15:10,    16:15,    16:50,     17:35,    17:50,     18:35,     19:25,    20:15,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05,     16:05

 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 22-25.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:35,     07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,   11:15,   11:55,    12:25,   12:50,    13:35,    14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,   19:25,     21:00

Nowy Sącz – Brzesko - Kraków
04:15,    05:10,    05:25,     05:55,    06:25,    07:00,     07:30,    07:50,   08:30,    08:50,   09:15,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,     15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:37,     08:29,    09:54,    10:54,    11:22,    11:52,   12:19,    12:56,    13:29,   13:51,    14:39,  15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,    19:50,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,     06:15   06:30,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,   08:59,    09:35,     09:55,  10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,   16:40,   17:40,    18:24,     19:17,     20:15 


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    13:40,  14:10,    14:55,    16:15,   17:20,     18:20,     21:20

Zakopane –  Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,    10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    15:40,    16:15,    17:00,    18:00,     18:50,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:20,   15:50,   16:35,    17:50,   19:00,    20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,   11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:15,    16:50,   17:35,  17:50,    18:35,    19:25,    21:25 

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

PIĄTEK 26.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
05:20,    06:35,    07:25,   08:50,    09:50,    10:20,    10:50,    11:15,   11:55,    12:25,   12:50,    13:35,     14:05,   14:40,    15:15,    15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:15,     18:45,    19:10,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:10,    05:25,     05:55,    06:25,    07:00,    07:30,    07:50,    08:30,    08:50,   09:15,     09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,    13:30,    14:40,     15:35,    16:35,    17:15,   18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
06:21,    07:06,   07:37,     08:29,    09:54,    10:54,    11:22,    11:52,   12:19,    12:56,    13:29,   13:51,    14:39, 
15:06,    15:44,    16:19,   16:49,    17:26,   17:59,     18:49,     19:16,     19:50,   20:12,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,    06:15,    06:30,    06:59,    07:30,    08:05,    08:35,   08:59,    09:35,    09:55,   10:19,    10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,    14:35,    15:45,    16:40,   17:40,    18:24,     19:17,     20:15 


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
10:20,     11:55,    14:05,   16:25,    18:15 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
04:35,    06:55,    08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    13:40,   14:10,    14:55,      16:15,   17:20,     18:20,      18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,    10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    15:40,    16:15,    18:00,     18:50,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:20,  15:50,   16:35,   17:00,   17:50,   19:00,    20:00,          22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,   11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:15,    16:50,   17:35, 17:50,    18:35,    19:25,    21:25 

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,    13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,    17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

SOBOTA 27.07.2024

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,    06:35,    07:25,    08:50,    09:50,    10:20,    10:50,     11:15,    12:25,    12:50,   13:35,   14:40,    15:45,   16:25,    16:55,   17:45,    18:45,   19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:25,     06:25,     07:00,    07:30,     08:30,     08:50,   09:35,    10:10,    11:00,    11:30,    12:40,  13:30,    14:40,    15:35,     16:35,    17:15,    18:10,    19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,    07:37,    08:29,    09:54,    10:54,    11:22,       11:52,  12:19,     13:29,     13:54,  14:37,    15:44,    16:49,    17:26,    18:00,    18:49,    19:47,   20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:15,     06:30,    07:30,    08:05,     08:35,    09:35,     09:55,   10:39,    11:15,    12:05,    12:39,    13:45,   14:35,    15:45,    16:40,     17:40,    18:24,    19:17,     20:15Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,    10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,     08:15,     09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     17:20,  18:20,     18:50,     21:20

Zakopane –  Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,   09:45,  10:50,   11:25,   12:45,    14:35,    16:15,    17:00,    18:00,   18:50,    19:40,    20:50

 

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,     09:55,   11:20,     12:30,   13:00,    14:20,    15:50,   16:35, 19:00,    20:00,      22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,   10:20,    11:25,  12:00,   13:20,    15:10,   16:50,   17:35,    17:50,    18:35,    19:25,    20:15,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05

 

 

NIEDZIELA 28.07.2024  

 

Kraków – Brzesko - Nowy Sącz
06:05,   07:25,   08:50,    09:50,   10:20,    11:15,     12:25,    12:50,   13:35,    14:40,     15:45,    16:25,   16:55,    17:45,    18:45,    19:25,    21:00

Nowy Sącz – 
Brzesko - Kraków
04:15,    05:25,    06:25,     07:30,  08:50,    09:35,    10:10,     11:00,   11:30,    12:40,    13:30,     14:40,     15:35,     16:35,     17:15,  17:45,     18:10,     19:15

 

Brzesko – Nowy Sącz
07:06,   08:30,     09:54,    10:54,    11:22,   12:19,    13:29,    13:54,   14:37,    15:44,     16:49,   17:26,   17:59,     18:49,     19:47,    20:27,    22:02

Brzesko – Kraków
05:20,     06:30,    07:30,     08:35,   09:55,    10:39,    11:15,    12:05,   12:39,    13:45,    14:35,    15:45,      16:40,     17:40,     18:20,   18:55,     19:17,   20:15


Kraków- Brzesko – Nowy Sącz – Krynica
06:05,    10:20,    16:25 

Krynica – Nowy Sącz - Brzesko– Kraków
08:40,     10:35,    16:20

 

Kraków – Nowy Targ - Zakopane 
06:10,    06:55,    07:40,   09:40,    10:50,    11:20,    12:40,    14:10,    14:55,     16:15,   17:20,      18:20,    18:50,    21:20

Zakopane –  
Nowy Targ - Kraków
06:15,    07:25,     09:15,    09:45,   10:50,   11:25,   12:45,    14:35,   15:40,   16:15,    17:00,     18:00,    18:50,   19:40,   20:50

Nowy Targ – Zakopane
07:45,    08:30,    09:20,    11:20,    12:30,    13:00,    14:20,   15:50,   16:35,      17:50,    19:00,      20:00,    20:30,     22:52

Nowy Targ – Kraków
06:50,    08:00,    08:45,    09:50,    10:20,    11:25,   12:00,   13:20,    15:10,    16:15,    16:50,     17:35,    17:50,     18:35,     19:25,    20:15,     21:25

 

Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska
10:35,     13:55

Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ - Kraków
08:05,     17:15

 

Kraków – Myślenice – Mszana Dolna – Tylmanowa – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica
10:55,     15:10

Szczawnica – Krościenko n. Dunajcem – Tylmanowa - Mszana Dolna - Myślenice – Kraków
11:05,     16:05

 

 

Pasażerów prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy na poszczególne dni.

 

Informujemy o możliwości:

- płatności bezdotykowej (zbliżeniowo) za bilet kartą płatnicza bezpośrednio u kierowcy

- telefonicznej rezerwacji miejsca na kartę wieloprzejazdową lub bilet miesięczny

- możliwości kupna biletu online (nie trzeba drukować biletu, wystarczy okazać na urządzeniu mobilnym)

kupuj bilety taniej na naszym sklepie: https://sklep.szwagropol.pl

- prosimy również pasażerów o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów online, co pozwoli nam w razie konieczności zorganizowanie przejazdów dostosowanych do państwa aktualnych potrzeb.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zasad higieny,

-- Dział Obsługi Klienta SZWAGROPOL SP. J.tel. 12 271 35 50fax. 12 652 77 80 www.szwagropol.plbok@szwagropol.pl 

FanPage na Facebooku: www.facebook.com/Szwagropol

-- Dział Obsługi Klienta SZWAGROPOL SP. J.tel. 12 271 35 50fax. 12 652 77 80 www.szwagropol.plbok@szwagropol.pl FanPage na Facebooku: www.facebook.com/Szwagropol Informujemy, że w wypadku powierzenia nam przez Państwa danych osobowych ich administratorem jest Szwagropol Spółka Jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para Stadniki 123, 32-422 Stadniki. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.szwagropol.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna RODO”